transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religious healing in Cuba: Afro-Cuban Santería during the economic crisis

Författare och institution:
Johan Wedel (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Unpublished paper presented at the international conference "New African Perspectives: Africa, Australasia and the Wider World at the End of the 20th Century", University of Western Australia, Perth, Australia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Santería, Kuba
Postens nummer:
70600
Posten skapad:
2008-05-05 11:00
Posten ändrad:
2008-12-17 12:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007