transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Emerging Research Fields, Networks and Mertonian Norms

Författare och institution:
Christopher Kullenberg (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori)
Publicerad i:
The Resistance Studies Magazine, 02 ( 2008 ) s. 3-4
ISSN:
1654-7063
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
70582
Posten skapad:
2008-05-02 15:33
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007