transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unemployment, Early Retirement, and Changes in the Gender Income Gap in Urban China, 1995 - 2002

Författare och institution:
Shi Li (-); Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Inequality and Public Policy in China. Editors: Björn Gustafsson, Li Shi and Terry Sicular , s. 243 - 266
ISBN:
978-0-521-87045-0
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
Arbetslöshet, Förtidspension, Genus, Kina, Inkomster
Postens nummer:
70523
Posten skapad:
2008-04-29 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007