transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Vi ska alla vara välkomna!" Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 35.

Redaktör(er):
Audur Magnusdottir (Historiska institutionen); Henrik Janson (Historiska institutionen); Karl. G Johansson (-); Mats Malm (Litteraturvetenskapliga institutionen); Lena Rogström (Institutionen för svenska språket)
ISBN:
0348-7741
Antal sidor:
433
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Festskrift innehållande artiklar om fornvästnordiskt språk och litteratur
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
70449
Posten skapad:
2008-04-28 09:00
Posten ändrad:
2008-04-28 09:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007