transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erzählte Augenblicke. Friederike Mayröckers faszinierende "Fern Schreiben"

[Friederike Mayröcker: Paloma. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2008]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Livres – Bücher [. Un supplément du] "Tageblatt" 13, 2008 ( Avril - April )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2008
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
70336
Posten skapad:
2008-04-23 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007