transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

På vems premisser? Institutionell argumentation och socialisering av barn och vuxna.

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
I M. Molin, A. Gustavsson & H.-E. Hermansson (Eds.), Meningsskapande och delaktighet - vår tids socialpedagogik., s. 187-207
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Institutionalisering, socialisation, socialpedagogik, sociokulturell
Postens nummer:
70174
Posten skapad:
2008-04-16 21:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007