transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To facilitate or intervene - A study of Knowledge management practice in SME networks

Författare och institution:
Johan Magnusson (Företagsekonomiska institutionen); Andreas Nilsson (-)
Publicerad i:
Journal of Knowledge Management practice, 4
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
70148
Posten skapad:
2008-04-14 15:44
Posten ändrad:
2013-04-25 08:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007