transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluating Interorganizational Systems for SME's

Författare och institution:
Johan Magnusson (Företagsekonomiska institutionen); Andreas Nilsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Håkan Enquist (-)
Publicerad i:
Information Systems Research in Scandinavia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
70147
Posten skapad:
2008-04-14 15:42
Posten ändrad:
2013-04-25 08:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007