transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Paradox and Deparadoxization: Studying IT Governance through Luhmann's theory of social systems

Författare och institution:
Johan Magnusson (Företagsekonomiska institutionen & Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning); Urban Ask (Företagsekonomiska institutionen); Hans Björnsson (-); Mattias Johansson (-)
Publicerad i:
Information Systems Research in Scandinavia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
70138
Posten skapad:
2008-04-14 15:25
Posten ändrad:
2009-12-29 22:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007