transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Chinese Productivity Studies

Författare och institution:
Jinghai Zheng (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Chinese Economic and Business Studies, 6 ( 2 ) s. 109-119
ISSN:
1476-5292 (online), 1476-5284 (print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
70037
Posten skapad:
2008-04-11 09:57
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007