transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When the Joneses' consumption hurts: Optimal public good provision and nonlinear income taxation

Författare och institution:
T. Aronsson (-); Olof Johansson-Stenman (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Journal of Public Economics, 92 s. 986-997
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
70032
Posten skapad:
2008-04-11 09:37
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007