transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genusforskning inom socialantropologin - antropologiska bidrag till genusforskningen

Författare och institution:
Britt-Marie Thurén (Socialantropologiska institutionen)
ISBN:
9188874974
Antal sidor:
63
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Högskoleverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Genusantropologi handlar om att beskriva hur genus konstrueras i olika slags samhällen och att teoretisera om hur olika aspekter av genusförhållanden relateras till varandra, hur genus relaterar till andra förhållanden vid en viss tid på en viss plats, och söka belysa de svåra frågorna om varför genusrelationer ofta är så laddade. Denna text börjar med några ord om vad antropologi i allmänhet är. Därefter skall vi ta en snabb titt på de feministiska frågor antropologer började ställa kring 1970, och hur de debatterades under hela 1970-talet och in på 1980-talet. Större delen av artikeln handlar om vad som skett efter cirka 1990. Den är alltså en genomgång av den teoretiska utvecklingen. Jag kan inte erbjuda en översikt av hur kvinnor och män lever i olika delar av världen. Den samlade empiriska kunskapen är alltför om fattande för att sammanfatta i en artikel. Jag skall däremot ge några exempel att tänka kring och börjar med ett samhälle ganska annorlunda vårt eget.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
genus, genusantropologi
Postens nummer:
69963
Posten skapad:
2008-04-09 12:00
Posten ändrad:
2008-12-12 10:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007