transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perceiving Oromo : 'Galla' in the Great Narrative of Ethiopia

Författare och institution:
Jan Hultin (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Being and becoming Oromo. Ed. by P.T.W. Baxter, Jan Hultin and Alessandro Triulzi, s. 81-91
ISBN:
91-7106-379-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
The Nordic Africa Institute (Nordiska Afrikainstitutet)
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
ethnic groups, ethnicity, cultural identity, nationalism, Oromo, Ethiopia
Ytterligare information:
Om boken, se GUP 70109
Postens nummer:
69876
Posten skapad:
2008-04-07 12:41
Posten ändrad:
2008-04-14 11:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007