transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Mobbning” och kränkande handlingar – redskap och konsekvenser i barns relationsprojekt. I A. AndraeThelin & H. Williamsson (red). Nya forskningsperspektiv på mobbning. Dokumentation av en forskarkonferens om mobbning 24-25 september 2003 i Stockholm

Författare och institution:
Marie Bliding (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Nordiskt ministerråd
Förlagsort:
Köpenhamn
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
69803
Posten skapad:
2008-04-02 15:43
Posten ändrad:
2013-11-04 16:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007