transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Serotonin transporter gene polymorphisms: Effect on serotonin transporter availability in the brain of suicide attempters.

Författare och institution:
Jessica Bah Rösman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Mats Lindström (-); Lars Westberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Louise Mannerås (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Erik Ryding (-); Susanne Henningsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Jonas Melke (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Ingmar Rosén (-); Lil Träskman-Bendz (-); Elias Eriksson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Psychiatry research, 162 ( 3 ) s. 221-9
ISSN:
0165-1781
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The efficacy of serotonin reuptake inhibitors in depression and anxiety disorders suggests the gene coding for the serotonin transporter (5-HTT), SLC6A4, as a candidate of importance for these conditions. Positive findings regarding associations between polymorphisms in SLC6A4 have been reported, indicating that these polymorphisms may influence anxiety-related personality traits, as well as the risk of developing depression and suicidality. Serotonin 5-HTT availability was assessed with single photon emission computed tomography (SPECT), using (123)I-beta-CIT as ligand, in a population of unmedicated male suicide attempters (n=9) and in matched controls (n=9). Two polymorphisms in SLC6A4 were assessed, including the 5-HTTLPR located in the promoter region and a variable number of tandem repeats (VNTR) polymorphism in intron 2 (STin2). In suicide attempters, but not in controls, low 5-HTT availability was associated with the S allele of 5-HTTLPR and with the 12 repeat allele of STin2. Data suggest that polymorphisms in SLC6A4 may influence the expression of the brain serotonin transporter in suicide attempters.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
69785
Posten skapad:
2008-04-02 13:45
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007