transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matsigenka myth and morality: Notions of the social and the asocial

Författare och institution:
Dan Rosengren (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Ethnos, 63 ( 2 ) s. 248-272
ISSN:
0014-1844
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
matsigenka, indigenous people, Amazon
Postens nummer:
69762
Posten skapad:
2008-04-02 10:48
Posten ändrad:
2008-12-17 12:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007