transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relationer i skolan. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9

Författare och institution:
Ann-Sofie Holm (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 260
ISBN:
9789173466103
Antal sidor:
230
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Datum för examination:
2008-02-22
Lokal:
Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A
Opponent:
Professor Elina Lahelma, Helsingfors Universitet
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
69729
Posten skapad:
2008-03-31 13:08
Posten ändrad:
2008-08-12 14:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007