transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skriftspråk i förändring möter förlegade skrivstöd.

Författare och institution:
Ylva Hård af Segerstad (Institutionen för lingvistik); Sylvana Sofkova Hashemi (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Humanistdag-boken nr.16,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
69711
Posten skapad:
2008-03-31 11:53
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007