transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alienation is our nation. Om utanförskap, demokratisyn och motståndskulturer bland invandrarkillar i Det Nya Sverige

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Amnå, E - Det unga folkstyret. Demokratiutredningens forskarantologi nr 6,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69659
Posten skapad:
2008-03-27 17:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007