transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kamrater bland motorcyklar

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Tvärsnitt, ( 4 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69654
Posten skapad:
2008-03-27 16:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007