transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Orden or desorden de genero? Juventud y sexualidad en la modernidad tardia

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier); Nils Hammarén (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Månsson, S-A & Cervantes, C - Social work in Cuba and Sweden. Acheivements and Prospects,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69612
Posten skapad:
2008-03-27 15:51
Posten ändrad:
2008-11-10 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007