transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bending Bodies. Moulding Masculinites

Redaktör(er):
Sören Ervö (-); Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
Aldershot
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69605
Posten skapad:
2008-03-27 15:42
Posten ändrad:
2008-03-31 08:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007