transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Faderskapets omvandlingar. Frånvarons socialpsykologi

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
ISBN:
9789171732101
Antal sidor:
187
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69435
Posten skapad:
2008-03-19 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007