transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Symboler i rörelse - Om sociala rörelser som tilltal

Författare och institution:
Stellan Vinthagen (Sociologiska institutionen)
Antal sidor:
65
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Den här uppsatsen handlar om ”meningens” struktur och kommunikation i sociala rörelser. Jag hävdar att när vi kommunicerar så ger vi olika fenomen betydelser eller meningar, som i prinicip kan vara vad som helst. Meningens struktur handlar om vilka relationer som finns mellan de olika betydelserna i ett samhälle eller en rörelse. Sociala rörelser känner vi igen som exempelvis arbetarrörelser och miljörörelser. Men de skiljer sig inte i grunden från annan gemensam eller kollektiv handling.

Utifrån ett fallexempel, en rörelseorganisation i Tyskland, och Alberto Meluccis teori om kollektiv handling samt Herbert Blumers symboliska interaktionism, diskuteras den kollektiva handlingens mening. Sociala rörelser kan ses som ett socialt fenomen som rör sig ”mellan” den individuella aktören och den omgivande samhällsstrukturen. Ett centralt problem för sociala rörelser vilka strävar efter att förändra samhället är frågan om aktören kan ändra strukturen eller om strukturen ändrar aktören.

Sociala rörelser eller kollektiv handling förstås vanligen som komna ur frustration, identitet eller intresse. I denna uppsats ses de som kommunicerande mening. Jag hävdar att rörelser talar till oss, kommunicerar betydelser genom sin kollektiva handling. Deras tilltal går inte att förklara eller reducera till ett uttalande. I enlighet med min tolkning mobiliseras sociala rörelser genom gemensamma konstruktioner av betydelser. Kollektiv handling kommer alltså ur kollektiv mening. Betydelserna kommuniceras kontinuerligt inom rörelsen såväl som gentemot andra.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
ickevåldsrörelser
Ytterligare information:
Postens nummer:
69382
Posten skapad:
2008-03-19 11:14
Posten ändrad:
2008-12-19 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007