transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bilder av självet

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
ISBN:
978912705358
Antal sidor:
216
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Natur och kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69377
Posten skapad:
2008-03-19 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007