transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Struktureringsteorin - rutinisering och reflexivitet

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Engdahl, O - Modern sociologisk teori,
ISBN:
9789144017457
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69368
Posten skapad:
2008-03-19 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007