transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kroppskultur och gym: mellan asketism och hedonism

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Lilja, E & Onsér-Franzén, J - Kulturvetenskapligt fält i förändring,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
IStAP.1.
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69360
Posten skapad:
2008-03-19 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007