transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ny ungdom? Reflektioner kring utveckling, rörlighet och självständighet

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Unga med attityd. Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 2007,
ISBN:
978919050976
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Ungdomsstyrelsens skrifter
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69351
Posten skapad:
2008-03-19 09:50
Posten ändrad:
2008-03-31 08:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007