transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det urbana som erotisk arena

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Sernhede, Ove & Johansson, Thomas: Urbanitetens omvandlingar.,
ISBN:
9127093662
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69348
Posten skapad:
2008-03-19 09:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007