transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Power as subordination and resistance as disobedience: Nonviolent movements and the management of power

[Submitted for review]

Författare och institution:
Stellan Vinthagen (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Submitted to Asian Journal of Social Science,
ISSN:
1568-4849
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
Nyckelord:
nonviolent action, social movements
Ytterligare information:
[Not yet published March 2008]
Postens nummer:
69322
Posten skapad:
2008-03-18 11:33
Posten ändrad:
2008-03-18 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007