transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det globala gymet. Manligt og kvinnligt i simulakrats tidsålder

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Kvinder, kön och forskning, ( 4 ) s. 22-35
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69274
Posten skapad:
2008-03-17 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007