transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den goda viljan: Om separation, faderskap och manlighet

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Fokus på familjen, ( 4 ) s. 222-36
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
69270
Posten skapad:
2008-03-17 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007