transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Könsordning eller könsoordning? Ungdomens sexuella landskap

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Centrum för kulturstudier, Forum för studier av samtidskultur. Rapport nr 2
Postens nummer:
69264
Posten skapad:
2008-03-17 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007