transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Racisme og etnicitet i black metal-kulturen. Musik og kampen for at fylde livet med mening

Författare och institution:
Thomas Bossius (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Social kritik - Tidskrift for Social Analyse & Debat, april 2001 ( 74 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
69224
Posten skapad:
2008-03-17 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007