transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Black metal - med ondskan och döden som meningsskapare

Författare och institution:
Thomas Bossius (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Sernhede, Ove & Johansson, Thomas: Identitetens omvandlingar. Black metal, magdans och hemlöshet,
ISBN:
9789171731494
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
69216
Posten skapad:
2008-03-17 10:41
Posten ändrad:
2008-03-17 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007