transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Un choque lingüístico: el contraste hispano-sueco

Författare och institution:
Ingmar Söhrman (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
Publicerad i:
Filologia Anglesa i Alemanya, XXVI ( 13 ) s. 131-144
ISSN:
1131-6861
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
spanska, svenska, kontrastivitet
Postens nummer:
69087
Posten skapad:
2008-03-11 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007