transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using Data Clustering in Oral Medicine

Författare och institution:
Fahad Shahbaz Kahn (-); Rao Muhammad Anwer (-); Olof Torgersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (GU))
Publicerad i:
PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 27 s. 231-235
ISSN:
1307-6884
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The vast amount of information hidden in huge databases has created tremendous interests in the field of data mining. This paper examines the possibility of using data clustering techniques in oral medicine to identify functional relationships between different attributes and classification of similar patient examinations. Commonly used data clustering algorithms have been reviewed and as a result several interesting results have been gathered.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Datalogi
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Annan data- och informationsvetenskap ->
Övrig informationsteknik
Nyckelord:
Oral medicine, Cluto, Data clustering, Data mining
Postens nummer:
68999
Posten skapad:
2008-03-07 15:39
Posten ändrad:
2009-12-22 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007