transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fighting Cynicism: Some Reflections on Self-Motivation in Police Work

Författare och institution:
Micael Björk (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Police Quarterly, 11 ( 1 ) s. 88–101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
68945
Posten skapad:
2008-03-06 09:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007