transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tradition som förändringsförklaring

Författare och institution:
Rolf Solli (Gothenburg Research Institute (GRI)); Peter Demediuk (-)
ISBN:
978-91-976612-8-7
Antal sidor:
17
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Kommunforskning i Västesverige
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Vi noterar att styrstrategier byter plats med varandra och inte sällan går i motsatta riktningar på olika platser. Samtidigt verkar alla idéer finnas väl representerade i många organisationer. Här argumenterar vi för att det som kallas globala idéer i själva verket allt som oftast är lokal återvinning av gamla. Styrstrategierna byter namn, tempo och komponeras annorlunda där det globala modet fungerar som katalysator. I den här studien avrapporteras erfarenheter från mer än tio års jämförande studie avseende reformutveckling i australiensiska och svenska kommuner.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Kommunforskning i Västsverige (KFi). Rapport 91. Göteborg: s. 1 - 17
Postens nummer:
68941
Posten skapad:
2008-03-05 17:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007