transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chiral cis-octahedral Grignard reagents

Författare och institution:
Mikael Håkansson (Institutionen för kemi); Marcus Vestergren (Institutionen för kemi); J Eriksson (Institutionen för kemi); Göran Hilmersson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Journal of Organometallic Chemistry, 681 ( 10 ) s. 215-224
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Three chiral cis-octahedral Grignard reagents have been synthesized and structurally characterized by X-ray diffraction methods. Crystals of cis-[(n-Pr)MgBr(dme)2] (1), cis-[(i-Pr)MgBr(dme)2] (2) and cis-[(allyl)MgBr(dme)2] (3) were prepared from neat 1,2-dimethoxyethane (DME) and are all racemic. Synthesis and structural characterization of trans-[MgBr2(tmeda)2] (4) and cis-[MgBr2(dme)2] (5) indicated that bidentate tertiary amino ligands may be less well suited for the preparation of cis-octahedral Grignard reagents. On the other hand, the crystal structures of cis-[MgBr2(trigly)] (6) and [Mg2(μ-Br)2(trigly)2][Mg2(μ-Me)2Br4] (7) {trigly=triglyme)}, suggest that the triglyme ligand may be ideally suited for this purpose.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
Grignard reagents; Crystal structure; Chiral; Octahedral; Stereoselective section
Postens nummer:
68926
Posten skapad:
2008-03-05 10:59
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007