transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Factor Proportions, Openness and Factor Prices in Kenya 1965-2000

Författare och institution:
Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Dick Durevall (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Development Studies, 44 ( 2 ) s. 289-310
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
68920
Posten skapad:
2008-03-04 17:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007