transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of the state in the Maputo development corridor

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för afrikastudier); Ian Taylor (-)
Publicerad i:
Söderbaum, F., Taylor, I. (eds.), Regionalism and uneven development in Southern Africa. The case of the Maputo development corridor,
ISBN:
0 7546 3183 4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
Aldershot
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
regionalization, international relations, southern Africa
Ytterligare information:
Om boken, se GUP 68833
Postens nummer:
68835
Posten skapad:
2008-03-03 12:56
Posten ändrad:
2008-12-10 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007