transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur skall bibeln översättas. En kritisk granskning av granskningen

Författare och institution:
Staffan Olofsson (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Såsom det har berättats för oss. Om bibel, gudstjänst och tro. Gunnar Samuelsson och Tobias Hägerland (red.), s. 141-156
ISBN:
978-91-7195-940-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Libris
Förlagsort:
Örebro
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Gamla testamentets exegetik
Nyckelord:
Bibel, Bibelöversättning, Bibel 2000, Folkbibeln
Postens nummer:
68804
Posten skapad:
2008-02-29 15:56
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007