transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Official and popular Palestinian nationalism: Creation and transformations of nationalist ideologies and national identities

Författare och institution:
Helena Lindholm Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier)
Antal sidor:
187
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
peace research, peace building, civil society, nationalism, Israel, Palestinian entity, Jordan
Ytterligare information:
Authors name given as "Helena Lindholm"
Postens nummer:
68776
Posten skapad:
2008-02-29 12:27
Posten ändrad:
2008-12-19 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007