transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The incidence of respiratory symptoms in female Swedish hairdressers

Författare och institution:
Jonas Brisman (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin); M. Albin (-); L. Rylander (-); Z. Mikoczy (-); Linnea Lillienberg (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin); Anna Dahlman-Höglund (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin); Kjell Torén (Institutionen för invärtesmedicin & Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin); B. Meding (-); K. K. Diab (-); J. Nielsen (-)
Publicerad i:
Am J Ind Med, 44 ( 6 ) s. 673-8.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: Airway diseases in hairdressers are a concern. The objective of this investigation is to evaluate the risk for three respiratory symptoms, wheeze, dry cough, and nasal blockage, in hairdressers. METHODS: A questionnaire on respiratory symptoms, atopy, smoking, and work history was answered by 3,957 female hairdressers and 4,905 women from the general population as referents. Incidence rates (IR) and incidence rate ratios (IRRs) for the three symptoms were estimated. RESULTS: The IRs of all three studied symptoms were higher in the hairdressers compared with the referents. Smoking modified the effects of cohort affiliation for all three symptoms; the combined effect from hairdressing work and smoking was less than expected. In addition, the effect of cohort affiliation for wheeze was also modified by atopy, and the effect of cohort affiliation for nasal blockage was also modified by calendar year. CONCLUSIONS: Hairdressing work was associated with increased incidences of respiratory symptoms. Smoking had a negative modifying effect.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
68737
Posten skapad:
2008-02-28 12:55
Posten ändrad:
2010-02-22 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007