transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of detrended fluctuation analysis and spectral analysis for heart rate variability in sleep and sleep apnea

Författare och institution:
T. Penzel (-); JW Kantelhardt (-); Ludger Grote (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för lungmedicin och allergologi); JH Peter (-); A Bunde (-)
Publicerad i:
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 50 ( 10 ) s. 1143-1151
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Postens nummer:
68735
Posten skapad:
2008-02-28 10:50
Posten ändrad:
2010-01-26 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007