transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Between revolution and statehood: Reconstruction of Palestinian nationalisms

Författare och institution:
Helena Lindholm Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier)
ISBN:
918730374
Antal sidor:
338
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Padrigu Papers, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
peace research, peace building, civil society, Israel, Palestinian entity, nationalisms
Postens nummer:
68711
Posten skapad:
2008-02-27 13:36
Posten ändrad:
2008-12-19 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007