transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fredsprocess i gungning?

Författare och institution:
Michael Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier); Helena Lindholm Schulz (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för mellanösternstudier)
Publicerad i:
Svalander, Anna & Elmquist, Karl-Axel (red.), Drömmen om fred, s. 7-52
ISBN:
91-44-00449-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
fredsforskning, internationella relationer, Mellanöstern, Israel, palestinska myndigheten, intifadan
Postens nummer:
68709
Posten skapad:
2008-02-27 13:25
Posten ändrad:
2008-12-19 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007