transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electoral Losers Revisited. Is There Really A Winner-Loser Gap?

Författare och institution:
Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Annual Meeting of the American Political Science Association, Chicago 2007.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
68692
Posten skapad:
2008-02-27 08:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007