transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medborgarna och riksdagsledamöterna tycker om demokratins spelregler,

Författare och institution:
Henrik Oscarsson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Statens offentliga utredningar
Ytterligare information:
Stockholm: Grundlagsutredningen. SOU 2008:43
Postens nummer:
68686
Posten skapad:
2008-02-27 08:18
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007